Sailing results Archive

Results 2016

Spring Series to 24 4 2016

Results 2015

2015 Spring series provisional results (15 race series; race 9 not sailed)

[cc_a_content_start id=”4″]

RankClassSailNoHelmNameCrewNameR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15TotalNett
1stRS 2001062TIM HUMPHRIESPAULA(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)4421131244113115
2ndRS 400684MATT FOWLER24311133(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)56213316
3rdLASER 29179GARY KINCHJACKIE12.00 RET(34.00 DNC)(34.00 DNC)62(34.00 DNC)2(34.00 DNC)42(34.00 DNC)(15.00 RET)2321833
4thRS 2001104MARK DOUGHTY-KEENTED43257(34.00 DNC)54(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)7(34.00 DNC)24137
5thLASER RADIAL19056512.00 RET21343(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC29793
6thBLAZE790ADRIAN PECKHAM56(34.00 DNC)75(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC3334.00 DNC30197
7thLASER RADIAL20851535(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)8699(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC312108
8thRS 300353CHRIS CLARKE(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)119116415.00 RET34.00 DNC34.00 DNC328124
9thLASER17656811(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)5534.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC352148
10thSPITFIRE200DAVE BONIFACE(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)48131034.00 DNC15.00 RET34.00 DNC34.00 DNC356152
11thLASER RADIAL0(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)6534.00 DNC8534.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC364160
12thLASER RADIAL183382(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC24334.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC383179
13th20002142ROGER MCALL(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)7234.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC234.00 DNC34.00 DNC385181
14thRS 2001511LYNNE RATCLIFFE(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC83134.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC386182
15thLASER RADIAL184734ANDY BAKER(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)884(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC394190
16thRS 2008196(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)9(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC834.00 DNC34.00 DNC397193
17thRS 300333Colin(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)10734.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC734.00 DNC34.00 DNC398194
18th20002974(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)109(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC934.00 DNC34.00 DNC402198
19thLASER RADIAL152361(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)12.00 RET(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC121134.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC409205
20thHOBIE 16106907(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)23(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC413209
21stBLAZE601(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC1534.00 DNC414210
22ndLASER198990(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC6734.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC421217
23rd200021672(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC13.00 DNF34.00 DNC34.00 DNC134.00 DNC422218
24thLASER126463PETER BELL12.00 RET(34.00 DNC)(34.00 DNC)9(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC429225
25th20002162(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC134.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC443239
26thHOBIE 16108777(34.00 DNC)(34.00 DNC)5.00 DNS(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC447243
27thRS 200654(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC634.00 DNC34.00 DNC448244
28thLASER RADIAL3323(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC734.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC449245
29thALBACORE5897(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC1034.00 DNC34.00 DNC452248
30thLASER RADIAL184314(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC1034.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC452248
31stLASER15236112.00 RET(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC454250
31stSOLO111112.00 RET(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC454250
33rdLASER143474(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)(34.00 DNC)34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC34.00 DNC15.00 RET34.00 DNC34.00 DNC457253
[cc_a_content_end]

 

2015 BankHoliday series Interim results

[cc_a_content_start id=”4″]

RankClassSailNoHelmNameCrewNameR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13TotalNett
1stRS 2001104MARK DOUGHTY-KEENTED24(22.00 DNC)22.00 DNC53446644
2ndBLAZE6011212(22.00 DNC)622.00 DNC22.00 DNC7856
3rdRS 400684MATT FOWLER4(22.00 DNC)431222.00 DNC22.00 DNC8058
4thLASER RADIAL184734ANDY BAKER8634(22.00 DNC)22.00 DNC988260
5thRS 300353CHRIS CLARKE687.00 DNS(22.00 DNC)722.00 DNC868664
6thLASER RADIAL2085153121(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC9573
7thRS 2001062TIM HUMPHRIESPAULA(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC31339876
8thBLAZE790ADRIAN PECKHAM53(22.00 DNC)22.00 DNC69.00 RET22.00 DNC22.00 DNC11189
9th20002142ROGER MCALL(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC822.00 DNC25125103
10th20002167210.00 DNS(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC2522.00 DNC22.00 DNC127105
11thLASER 2916(22.00 DNC)22.00 DNC522.00 DNC10722.00 DNC22.00 DNC132110
12thLASER RADIAL0(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC922.00 DNC67132110
13thLASER173061(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC11134112
14th200029747(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC109136114
15thN12 New3470(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC52139117
16thHOBIE 16106907(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC422.00 DNC22.00 DNC158136
17thRS 300333(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC422.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC158136
18thRS 400609(22.00 DNC)522.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC159137
19thLASER 29179GARY KINCHJACKIE(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC722.00 DNC161139
20th50577075(22.00 DNC)722.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC161139
21stLASER RADIAL152361B(22.00 DNC)22.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC1122.00 DNC22.00 DNC22.00 DNC165143
[cc_a_content_end]

 

2015 Mens tankard

[cc_a_content_start id=”4″]

RankClassSailNoHelmNameCrewNameR1R2R3R4TotalNett
1stRS 2001062HUMPHRIES T-111143
2ndRS 400609White P(14.00 DNC)222206
3rdSPITFIRE230LIMPUS P2-333118
4thSPITFIRE200BONIFACE D446(14.00 DNC)2814
5thAlbacore1309O'Leary P(14.00 DNC)14.00 DNC543723
6thRS 300353Clarke C9(14.00 DNC)414.00 DNC4127
7thSPITFIRE220HALFPENNY I115(14.00 DNC)14.00 DNC4430
8thN12HOLTTUM D3(14.00 DNC)14.00 DNC14.00 DNC4531
9thRS 300333Colin5(14.00 DNC)14.00 DNC14.00 DNC4733
10thLASER RADIAL185652JOHNSON N6(14.00 DNC)14.00 DNC14.00 DNC4834
11thBLAZE695TULLETT I7(14.00 DNC)14.00 DNC14.00 DNC4935
12thBLAZE790PECKHAM A8(14.00 DNC)14.00 DNC14.00 DNC5036
13th5057975Fisher10(14.00 DNC)14.00 DNC14.00 DNC5238
[cc_a_content_end]

 

2015 Club Championship

[cc_a_content_start id=”4″]

2015 Club Championship.csv

RankClassSailNoHelmNameCrewNameR1R2R3R4R5R6TotalNett
1stLASER 29179GARY KINCHJACKIE31411(6.0 RET)1610
2ndBLAZE695IAN TULLETT13(5)3211510
3rdLASER RADIALBLANKLEWIS HUMPHRIES22(11)4432615
4thRS 2001062TIM HUMPHRIESPAULA54(9)8323122
5thLASER RADIAL184734ANDY BAKER4515117.0 RET(22.0 DNC)6442
6th20002597GREG COXTERRI6667(22.0 DNC)22.0 DNC6947
7thRS 2001104MARK DOUGHTY-KEENTED(22.0 DNC)22.0 DNC12656.0 RET7351
8thBLAZE790ADRIAN PECKHAM78.0 DSQ139(22.0 DNC)22.0 DNC8159
9th20002142ROGER MCALLLESLEY(22.0 DNC)22.0 DNC10222.0 DNC22.0 DNC10078
10thRS 400684MATT FOWLERPAT O'LEARY(22.0 DNC)22.0 DNC8522.0 DNC22.0 DNC10179
11thMUSTO SKIFF362CHRIS(22.0 DNC)22.0 DNC31422.0 DNC22.0 DNC10583
12thSPITFIRE230PAUL LIMPUSEMMA(22.0 DNC)22.0 DNC118.0 RET22.0 DNC22.0 DNC10785
13thSPITFIRE200DAVE BONIFACEVICKY(22.0 DNC)22.0 DNC222.0 DNC22.0 DNC22.0 DNC11290
14thSPITFIRE220IANRAY(22.0 DNC)22.0 DNC718.0 RET22.0 DNC22.0 DNC11391
15thHOBIE106536S GREENBECKY(22.0 DNC)22.0 DNC171022.0 DNC22.0 DNC11593
16thLASER RADIAL166355NEIL JOHNSON(22.0 DNC)22.0 DNC161222.0 DNC22.0 DNC11694
17thLASER 28312DUNCAN TANNER8(22.0 DNC)22.0 DNC22.0 DNC22.0 DNC22.0 DNC11896
18thLASER126463PETER BELL(22.0 DNC)22.0 DNC181322.0 DNC22.0 DNC11997
19thRS 300353CHRIS CLARKE(22.0 DNC)22.0 DNC1422.0 DNC22.0 DNC22.0 DNC124102
20thRS 2001511LYNNE RATCLIFFEGAIL(22.0 DNC)22.0 DNC22.0 DNC1522.0 DNC22.0 DNC125103
21stBLAZE731DAVE WATSON(22.0 DNC)22.0 DNC1922.0 DNC22.0 DNC22.0 DNC129107
[cc_a_content_end]

 

2015 Summer Series Interim Results

[cc_a_content_start id=”4″]

RankClassSailNoHelmNameCrewNameR1R2R3R4R5R6R7TotalNett
1stRS 300353CHRIS CLARKE-655245.00 RET(19.00 DNC)4621
2ndBLAZE695IAN TULLETT(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC13216426
3rdRS 2001062TIM HUMPHRIESPAULA2124(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC6628
4th20002142ROGER MCALL(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC32119.00 DNC8244
5th20002597GREG COXTERRI321(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC19.00 DNC8244
6thRS 4004315985(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC8446
7thRS 400609147(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC19.00 DNC8850
8thLASER RADIAL208515763(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC19.00 DNC9254
9thRS 400684MATT FOWLER(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC7.00 DSQ6.00 DSQ19.00 DNC5.00 RET9456
10thBLAZE790ADRIAN PECKHAM(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC19.00 DNC119.00 DNC5.00 RET10163
11thRS 300333(19.00 DNC)(19.00 DNC)419.00 DNC19.00 DNC319.00 DNC10264
12thSolo415283(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC19.00 DNC19.00 DNC10668
13thLASER 2916(19.00 DNC)(19.00 DNC)619.00 DNC19.00 DNC19.00 DNC5.00 RET10668
14thLASER 29179GARY KINCHJACKIE413.00 RET(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC19.00 DNC19.00 DNC11274
15th20002974108(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC19.00 DNC19.00 DNC11375
16thLASER RADIAL135655127(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC19.00 DNC19.00 DNC11476
17thSPITFIRE200DAVE BONIFACE910(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC19.00 DNC19.00 DNC11476
18th50572971111(19.00 DNC)(19.00 DNC)19.00 DNC19.00 DNC19.00 DNC11779
[cc_a_content_end]

[cc_accordion_end]